Streaming for Radio:

Se alle kanaler sine sendingsskjema her:

Kopier alle streaming og legg det inn på din nettleser for å høre nettradio:


Kopier streaming:
http://streaming.radionomy.com/RadioNetup?lang=nb
Radioprogrammet denne helgen:

På denne stereaming er det lett blanding og countrymusikk
http://streaming.radionomy.com/RadioBuca?lang=nb

Her kan du høre mye blues og rock:
http://listen.radionomy.com/radionettup
Hør også god musikk hele døgnet på:
http://streaming.radionomy.com/bestsound?lang=nb
og god musikk hele døgnet her:
http://streaming.radionomy.com/you4sound?lang=nb

The clock time below is the Norwegian time zone (UTC+01:00)
You can contact us at the mobile phone if you have any wishes that will be on our wish list for the program we send every Saturday. Write who it is and song selection. Telphone number is:47 91917357 Thanks a lot.-----------------------------------------------------------------


Ønsker du en ønskelåt som hilsen til noen du mener fortjener det kan sende forslag til musikk og med tekst til denne siden eller sende det til vår mail adresse: radionettopp@gmail.com

If you would like to send a wishmusic and congratulasion to someone you think deserves it for brodcasting, you can send suggestions for music and text to this page or send it to our email address: radionettopp@gmail.com

Radio nettopp spiller musikk hele døgnet. Du kan høre country, blues, pop,ukens artist og intervjuer av artister og kjente personer.

Nettradio World Wide. click here: http://streaming.radionomy.com/RadioNetup?lang=nb